msww.net
当前位置:首页 >> 初中文言文中为的用法 >>

初中文言文中为的用法

之 (一)代词 作第三人称代词,可以代人、代事、代物.代人多为第三人称,译作“他(她)(他们)”、“它(它们)”.如: ①公与之乘,战于长勺.(《曹刿论战》) ②陈胜佐之,并杀两尉.(《陈涉世家》)③ 肉食者谋之.(《曹

、【为】 (一)动词. 1.有"做""作为""充当""变成""成为"等义,翻译比较灵活. ①斩木为兵,揭竿为旗.(《过秦论》) ②然后以六合为家,崤函为宫.(《过秦论》) ③卒相与欢,为刎颈之交.(《廉颇蔺相如列传》) ④冰

⑴成为,变成.例:①此何遽不为福乎?②处遂改励,终为忠臣.③以弱为强者,非惟天时,抑亦人谋也.④卒相与欢,为刎颈之交.⑤然则为天下之大害者,君 而已矣.⑥冰,水为之,而寒于水.⑦汉之为汉,几四十年矣.⑧因而化怒为悲.

有担当的意思

〈介〉1. 被 [by]引出动作行为的主动者不为酒困.《论语子罕》为乡里所患.《世说新语自新》为予群从所得.宋 沈括《梦溪笔谈活板》为操所先.《资治通鉴》悉为逆据.《广东军务记》2. 又如:不为表面

在初中阶段,文言文中的之、为、而以下用法:之1、 用作代词:可以代人、代物、代事.代人多是第三人称.译为"他"(他们)、"它"(它们).例:策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其义,执策而临之,曰:“天下无马!

1. 做,行,做事:~人.~时.~难.不~己甚(不做得太过分).2. 当做,认做:以~.认~.习以~常.3. 变成:成~.4. 是:十两~一斤.5. 治理,处理:~政.6. 被:~天下笑.7. 表示强调:大~恼火.8. 助词,表示反诘或感叹:敌未灭,何以家~?

为, wéi 1 做;干.《为学》:“天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣.” 2 发明;制造;制作.《活板》:“庆历中,有布衣毕升,又为活板.” 3 作为;当作.《公输》:“子墨子解带为城,以牒为械.” 4 成为;变成.《察今》:“向

zdhh.net | mtwm.net | sbsy.net | dzrs.net | 5615.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.msww.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com