msww.net
当前位置:首页 >> 千()()的成语 >>

千()()的成语

千钧一发 千方百计 千变万化 千夫所指 千山万水 千部一腔 千仓万箱 千差万别 千差万错 千乘万骑 千愁万恨 千愁万绪 千疮百孔 千疮百痍 千棰打锣 千锤百炼 千锤打锣 千姿百态 千真万确 千载一时 千载一逢 千载难逢 千言万语 千岩竞秀 千辛万苦 千推万阻 千头万绪 千态万状 千丝万缕 、千思万虑 千思万想 千思万虑 千岁鹤归 千岁一时 千载一时 千态万状 千条万端 千言万语 千条

万千如一

千钧一发 千里迢迢 千里犹面 千生万死 千丝万缕 千辛万苦 千载难逢 千真万确 千姿百态 千差万别 千疮百孔 千秋万代 千秋万古 千仞无枝 千山万壑 千山万水 千变万化 千言万语 千锤百炼 千刀万剁 千端万绪 千恩万谢 千方百计 千沟万壑 千夫所指 千古绝唱 千古奇闻 千古罪人 千红万紫 千回万转 千家万户 千娇百媚 千金敝帚 千金买笑 千金一掷 千金市骨 千军万马 千里结言

“千”字开头的成语:(共163则) [q] 千补百衲 千变万化 千兵万马 千变万轸 千变万状 千部一腔,千人一面 千疮百孔 千锤百炼 千疮百痍 千棰打锣,一棰定声 千锤打锣,一锤定音 千差万别 千差万错 千愁万恨 千村万落 千乘万骑 千愁万绪 千仓

千言万语、千军万马.千里之行始于足下、千里迢迢、千钧一发、千军万马、千呼万唤、千古绝唱、千锤百炼、千变万化、千疮百孔、千金一诺、千难万险、千头万绪、千斤重担、千真万确等.

千仓万箱 形容因年成好,储存的粮食非常多. 千变万状 变化繁多,呈现出各种情状. 千变万化 形容变化极多. 千真万确 形容情况非常确实. 千岩万壑 形容山峦连绵,高低重迭. 千言万语 形容说得话很多. 千辛万苦 各种各样的艰难困苦. 千头万绪 绪:丝头.比喻事情的开端,头绪非常多.也形容事情复杂纷乱. 千丝万缕 千条丝

千补百衲、千疮百孔、千疮百痍、千锤百炼、千方百计 千峰百嶂、千回百折、千回百转、千娇百媚、千了百当 千了百了、千伶百俐、千磨百折、千奇百怪、千随百顺 千依百顺、千灾百难、千姿百态

千人一面、千军万马、千家万户、千秋万代、千变万化、千呼万唤、千钧一发、千奇百怪、千篇一律、千方百计、千真万确、千辛万苦、千锤百炼、千头万绪、千夫所指、千刀万剐、千载难逢、千古绝唱、千儿八百、千叮万嘱、千丝万缕、千里迢迢、千疮百孔、千古罪人、千言万语、千山万水、千里移檄、千灾百难、千金不换、千娇百态千里同风、千里莼羹、千岁流芳、千帆竞发、千里之任、千妥万妥、千古一律、千金买赋、千年万载、千金一诺、千金之体、千愁万绪、千虑一失、千峰万壑、千头橘奴、千思万虑、千里之足、千里借筹、千唤万唤、千金之诺、千古同慨、千秋人物、千岩竞秀、千金一刻、千古独步、千里逢迎、千形万态、千状万端、千金一笑、千补百衲

成千上万

千挑万选,千秋万代,千刀万剐,千丝万缕,千真万确,千难万阻,千变万化、千变万轸、千变万状、千兵万马、千仓万箱 千差万别、千差万错、千乘万骑、千愁万恨、千

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.msww.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com