msww.net
当前位置:首页 >> tAn正切诱导公式 >>

tAn正切诱导公式

tan(2π+α)=tanα tan(-α) =-tanα tan(2π-α)=-tanα tan(π-α) =-tanα tan(π+α) =tanα tan(α+β) =(tanα+tanβ)/(1-tanα*tanβ) tan(α-β) =(tanα-tanβ)/(1+tanα*tanβ) tan(π/2+α)=-cotα tan(π/2-α)=cotα

正切函数的诱导公式有: tan(2π+α)=tanα tan(-α) =-tanα tan(2π-α)=-tanα tan(π-α) =-tanα tan(π+α) =tanα tan(α+β) =(tanα+tanβ)/(1-tanα*tanβ) tan(α-β) =(tanα-tanβ)/(1+tanα*tanβ) tan(π/2+α)=-cotα tan(π/2-α)=cotα 一,常用角度 正切无最大最小值

常用的诱导公式有以下几组: 公式一: 设α为任意角,终边相同的角的同一三角函数的值相等: sin(2kπ+α)=sinα cos(2kπ+α)=cosα tan(2kπ+α)=tanα cot(2kπ+α)=cotα 公式二: 设α为任意角,π+α的三角函数值与α的三角函数值之间的关系:

公式一: 设α为任意角,终边相同的角的同一三角函数的值相等:sin(2kπ+α)=sinα k∈z cos(2kπ+α)=cosα k∈z tan(2kπ+α)=tanα k∈z 公式二: 设α为任意角,π+α的三角函数值与α的三角函数值之间的关系:sin(π+α)=sinα cos(π+α)=-cosα tan(π+α)

图像关于原点对称,所以tan(-x)=-tanx,周期是π,所以tan(x+kπ)=tanx ,结合周期性和奇偶性就可以理解.

诱导公式 tan(2kπ+α)=tan α tan(π/2-α)=cot α tan(π/2+α)=-cot α tan(-α)=-tan α tan(π+α)=tan α tan(π-α)=-tan α两角和差公式 tan(α+β)=(tanα+tanβ)/(1-tanαtanβ) tan(α-β)=(tanα-tanβ)/(1+tanαtanβ)二倍角公式 tan(2α)=2tanα/(1-tan^2)

sin(-α)=-sinα cos(-α)=cosα tan(-α)=-tanα cot(-α)=-cotα sin(π/2-α)=cosα cos(π/2-α)=sinα tan(π/2-α)=cotα cot(π/2-α)=tanα sin(π/2+α)=cosα cos(π/2+α)=-sinα tan(π/2+α)=-cotα cot(π/2+α)=-tanα sin(π-α)=sinα cos(π-α)=-cosα tan(π-α)=-tanα cot(π-α)=-cotα sin(π

tan(π-α)=-tanα ,这是正切的诱导公式.必须要记住还有tan(π/2-α)=cotα等.

tan(14π/3)=tan(4π+2π/3)=tan(2π/3)=tan(π-π/3)=-tan(π/3)=-√3tan(21π/4)=tan(5π+π/4)=tan(π/4)=1

这个不是诱导公式.tan(a+b)=(tana+tanb)/(1-tana*tanb),tan(a-b)=(tana-tanb)/(1+tana*tanb)tan(2a)=2tana/(1-tana*tana)

acpcw.com | sgdd.net | zdhh.net | ceqiong.net | fpbl.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.msww.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com